سود در فارکس

کانالیزه کردن نمودار

همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید یک فرم سر و شانه بزرگ که مدتیست در نمودار هفتگی ایجاد شده، پس از شکست خط گردن الگو و تایید آن، دو هدف قیمتی را پیش روی خود داشته است. هدف اول که در ۳۴۶ تومان قرار داشت ، بدست آمده است و اکنون می توان انتظار داشت که پس از استراحت و اصلاح موقت قیمت، حمله به هدف دوم در۴۳۳ تومان آغاز شود.
از سوی دیگر با کانالیزه کردن نمودار قیمت در میابیم که روند صعودی که از آخرین کف قیمتی اصلی شکل گرفته ، به خوبی پیش رفته است و در منطقه ای که هدف اول قیمت قرار داشت، همزمان به خط میانی مهم خود رسیده و متوقف شده است، همچنین این محدوده مقاومت مهم دیگری دارد که خط افقی مقاومت هندسی بلند مدت سهم میباشد. با این اوصاف سطح ۳۵۰ مقاومت مهم ونیرومندی است که عبور از آن کار ساده ای نخواهد بود.
سناریوی منطقی برای ادامه مسیر، اصلاح قیمت تا خط روند صعودی و سپس ایجاد پتانسیل برای ادامه صعود کانالیزه کردن نمودار و احتمالا دستیابی به هدف دوم الگو وهمچنین سقف کانال صعودی خواهد بود. با توجه به فاصله اندک قیمت تا سقف کانال شاید تا پیش از اصلاح به سمت روند صعودی اصلی، رشدی تا سقف کانال را نیز تجربه کنیم ولی به هر حال حرکت نوسانی در طول کانال صعودی فوق می تواند محتمل ترین سناریوی پیش رویمان باشد.

کانالیزه کردن مدیریت ارتباط با مشتری - CRM - در چارچوب دولت الکترونیکی مقاله

دولت الکترونیکی، مقوله ی نوپایی به حساب آمده و پیاده سازی آن در کشورهای مختلف بر اساس تکامل و ‌پیچیدگی آن متفاوت است. در این بین، اقتباس سیستم‌های اطلاعاتی مطرح در بخش تجاری، ‌‌بدون شک یکی از عرصه‌های بالقوه در تکامل دولت الکترونیکی به شمار می رود. از میان ‌سیستم‌های مورد اقتباس نیز مدیریت ‌ارتباط با مشتری (CRM) می تواند با نمود بیشتری در عرصه ی توسعه و ‌بالندگی ‌دولت الکترونیکی و گسترش شهروندمحوری همراه باشد. با توجه به ‌آنکه اقتباس مدیریت ‌ارتباط با مشتری، در قالب نظام منسجمی از دولت الکترونیکی، ‌در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد، ‌از این رو مقاله ی حاضر درصدد است با تمرکز بر دولت الکترونیکی از منظرهای ‌فنی و زنجیره‌های ‌تامین، به طرح مدل گرافیکی و تصویری از ‌جای گیری‌ مدیریت ‌ارتباط با مشتری در چارچوب دولت ‌الکترونیکی پرداخته و با ‌مراجعه به آراء و نظرات خبرگان (25 نفر از متخصصان مدیریت، اقتصاد و ‌فناوری اطلاعات)، مدل ارایه شده را بر ‌‌پایه ویژگی‌های مدولاری، انعطاف پذیری و مقیاس پذیری، ‌مورد بررسی قرار دهد. برآیند این بررسی، قالب بندی و راهکارهایی است که در راستای کانالیزه کردن مدیریت ارتباط با مشتری در چارچوب دولت الکترونیکی ارایه شده است.

خلاصه ماشینی:

با توجه به آنکه اقتباس مديريت ارتباط با مشتري ، در قالب نظام منسجمي از دولـت الکترونيکـي ، در مراحل اوليه رشد خـود قـرار دارد، از ايـن رو مقالـه ي حاضـر درصـدد اسـت بـا تمرکـز بـر دولـت الکترونيکي از منظرهاي فني و زنجيره هاي تأمين ، کانالیزه کردن نمودار به طرح مدل گرافيکي و تصويري از جاي گيـري مديريت ارتباط با مشتري در چارچوب دولت الکترونيکي پرداخته و بـا مراجعـه بـه آراء و نظـرات خبرگان (٢٥ نفر از متخصصان مديريت ، اقتصاد و فناوري اطلاعـات )، مـدل ارايـه شـده را بـر پايـه ويژگي هاي مدولاري ، انعطاف پذيري و کانالیزه کردن نمودار مقياس پذيري ، مورد بررسي قرار دهد. در اين ميان بازمهندسي فرآيندهاي کسب و کار، برنامه ريزي يکپارچه منـابع ، مـديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين از برجسته تـرين سيسـتم هـاي اطلاعـاتي يکپارچـه به حساب مي آيند که از تلفيق مجموع کانالیزه کردن نمودار آن ها با فعاليت هاي تجاري ، يک تشکيلات سـازماني مبتني بر سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه شکل مي گيرد که مي توان آن را تشکيلات سازماني الکترونيکي ١ ناميد، اگر اين تشـکيلات در انطبـاق بـا وظـايف تعريـف شـده در چـارچوب ساختارهاي حکومتي و با هدف افزايش کارايي و اثربخشي در حوزه عمـل دولـت بـه کـار گرفته شوند، در محدوده دولت الکترونيکي مي گنجنـد [٣]. معيارهاي مطرح در تعيين اعتبار مدل با توجه به مباحث گفته شده تعيين اعتبار چارچوب ارايه شده از دولت الکترونيکي از نظـر فني و زنجيره هاي تأمين (نمـودار شـماره ١ و ٢) کـه در آن هـا جايگـاه مـديريت ارتبـاط بـا مشتري به صورت محسوس تري قابل درک است ، بر پايه ميزان انطباق مـدل بـا سـه ويژگـي ١) مدولاري بودن ١ ، ٢) انعطاف پذيري و ٣) مقياس پذيري ، تعيين مـي شـود٢.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا